ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH – XIN CẤP SỐ NHÀ

Posted on Tin tức 1 Views

Đo đạc địa chính – đo đạc nhà đất nhằm xác định vị trí, ranh giới của lô đất thực tế, là một bộ phận cần có khi lập hồ sơ bản vẽ đo đạc đất đai. Đo đạc để: chỉnh sửa, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính hoặc trích đo đạc thửa đất thực tế.

1. Khi thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính

Thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính được tiến hành khi:

 • Diện tích thửa đất bị thay đổi.
 • Mục đích sử dụng đất thay đổi.
 • Xuất hiện thử đất và các đối tượng chiếm đất mới.
 • Thay đổi thông tin tình trạng pháp lý của thửa đất.
 • Thay đổi địa danh các ghi chú trên bản đồ.
  • Thay đổi ranh giới thửa đất và đối tượng sở hữu đất.
  • Thay đổi điểm tọa độ địa chính, điểm độ cao quốc gia.
  • Thay đổi mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp.
  • Thay đổi mốc giới và hành lang an toàn công trình.

2. Khi đo vẽ lại bản đồ địa chính

Đo đạc địa chính – đo đạc nhà đất được tiến hành khi các khu vực dù đã có bản đồ địa chính, nhưng có biến đọng cần đo vẽ lại bản đồ địa chính.

3. Khi đo đạc thành lập bản đồ địa chính bổ sung

Việc này được thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã, đã có bản đồ địa chính và kể cả đã có đo vẽ khoanh bao trên bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ khép kín và đo vẽ chi tiết từng thửa đất của đơn vị hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hotline0909.710.520
chat facebookChat Facebook
chat zalo0909.710.520